Krkavec    Blogy     
Knihy     Články     Hovnajs     E-mail

Kontakt:
vk@vojen.com
Můj bíbr:
autobiografie


Jednotlivé
kapitoly:


Londýn
1943-45Praha - Berlín
1945-53
Rodina
18-21. století
Krkonoše
1953-62
Vojenská leta
1962-64
Karlovy Vary
1964-69
Londýn
1969-73
Do Austrálie
1973
Novým Australanem
1973
Český akcentVýtvarníkem
1980 ─
V rádiu
1979-2000
Knihy, knihy...
2000 ─Moje filosofie


celá kniha zdarma k stažení v PDF


Sedmery
internetové
stránky
Vojena
Koreise
(kliknutím na obrázek tento zvětšíte ─ kliknutí na text pod ním vás dovede ke skutečné stránce):


Autorské stránky
Voyen Koreis

(česky a anglicky)


KABALA
(stránky o kabale, česky)
Blavatská a theosofie
Biografie J.P.Blavatské + základy theosofie

,
Můj bíbr
autobiografické internetové stránkyBOOKSPLENDOUR
internetový knižní antikvariát - anglicky


Čapek Brothers
anglické propagační stránky dvojice českých autorůJak být protinožcem:
Vojenovy australské zápisky

Jak se stát protinožcem?

 

    Protinožcem se člověk nenarodí. Narodí se sounožcem, stejně jako všichni ti kolem něho. Toho, že je sounožcem, si takovýto tvor, nazývejme jej protoprotinožcem, ovšem není nikterak vědom. Uvědomí si to až retrospektivně a to poté, kdy se z něho stal protinožec. K této zásadní proměně nedochází nicméně náhle. Pokud byste se domnívali, že k tomu abyste se stali protinožcem, by vám stačilo naskočit na letišti v Praze do letadla mířícího kamkoliv na opačné straně zeměkoule, dopravit se tam a stanout na tamější půdě, musím vás ujistit, že jste na omylu. V takovémto případě byste si totiž mohli činit nanejvýše činit nárok na to stát se kadetem protinožství.

 

Podám vysvětlení. Dokud jste na opačné polokouli pouhými návštěvníky, protinožství vám po právu přiznat nelze. V takovémto případě jste sice povýšili, přesto jste ale získali prozatím jen status sounožce protinožců. Tím zůstáváte dokud se:
 

  a) nevrátíte na místo svého původu, abyste se pokorně zařadili mezi své původní sounožné krajany nebo:

  b) nestanete skutečným protinožcem.

Výše uvedeného a vysoce žádoucího postavení lze nabýt pouze tím způsobem, že přijmete buď občanství nebo aspoň permanentní rezidenci v některé ze zemí protinožných. Těch není mnoho. Spolehlivě vám protinožství mohou zaručit pouze Austrálie, Nový Zéland a určitý počet malých a poměrně nedůležitých ostrovních států a státečků, nacházejících se v jižních částech všech tří světových oceánů. Kvalifikovala by se pochopitelně i Antarktida, která ale až doposud žádné samostatné státy nemá. Pokud byste se domnívali, že byste mohli nabýt protinožství v zemích jakými jsou například Jižní Afrika či Argentina, potom vězte, že v těchto byste se stali pouhými pseudo-protinožci. Důvod k tomu je nasnadě. Tyto a mnohé jiné země, se sice nacházejí na jih od rovníku, tentýž nicméně prochází jejich kontinentem, čímž pádem se validita takto nabytého protinožství stává přinejmenším spornou. Vězte, že pravé a neposkvrněné protinožství vám mohou nabídnout pouze ty země, jimiž takovéto potíže působící rovník neprochází.

 

Dejme tomu, že jste splnili výše uvedené podmínky a že jednoho dne se proto probudíte jako skutečný, nefalšovaný protinožec. Co to pro vás bude znamenat? Především se od vás bude očekávat přísná loajalita vůči vašim nově nabytým sounožcům, nyní už bývalým protinožcům. Na vaše bývalé sounožce musíte od tohoto okamžiku pochopitelně začít nahlížet jako na protinožce. Tím se to ale neskončí. Svým přerodem (zde vás musím varovat: vaši bývalí sounožci to mohou dokonce vnímat jako odpadlictví!) nabudete úplně nového pohledu na svět, na nějž budete od této chvíle pohlížet z jiné perspektivy. První skutečně převratný objev, který učiníte, bude totiž ten, že mapa světa vyhlíží z vašeho protinožného hlediska docela jinak, jaksi obráceně. Musíte si uvědomit, že nyní jste to vy, kdo se nachází na horní části zemské polokoule a že na zbytek světa pohlížíte shora. Pokud vaši bývalí sounožní krajané hledají na mapě světa váš kontinent, také se dívají směrem dolů. Na vás se přitom mohou dívat se směsicí zvědavosti a mírné dávky přezíravosti. Takže se nemají co divit pokud vy, jejich protinožec, budete od nynějška činit totéž!


MOJE KNIHY


V češtině:V angličtině:


Mephisto and Pheles
a stage play
The Kabbalah
the timeless philosophy of life

Asylum Seekers in Heaven
a satirical novel


K. Čapek:
R.U.R.
The Robber

(translated and edited by V. Koreis)


P.F.Case: An introduction to the Study of the Tarott (translated and edited by V. Koreis)
(translated and edited by V. Koreis)

©Voyen Koreis 2013 All rights reserved
Veškerá práva vyhrazena